Bạn biết gì về chủ đầu tư dự án Heaven City View?

Bạn biết gì về chủ đầu tư dự án Heaven City View?

Bạn có nên đặt niềm tin vào Nhà An Phúc

Nhà An Phúc – Chủ Đầu Tư dự án Heaven Riverview Là Ai? Chủ đầu tư dự án căn hộ Heaven Riverview là Nhà An Phúc hay đầy đủ là công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Kinh doanh Nhà An Phúc là đơn vị chủ quản, chủ đầu tư dự án Heaven  City View quận 8.

chủ đầu tư heaven riverview

Nhà An Phúc – Chủ đầu tư dự án Heaven Riverview quận 8

Công ty TNHH Thương mại xây dựng và kinh doanh Nhà An Phúc là doanh nghiệp thành lập từ năm 2002.
Và hoạt động trong linh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác…